Zobrazenie advokáta

PENIAŠKO František Mgr.
Advokát
Žitavská 22
BRATISLAVA 2
821 07
0904/651800
peniasko@post.sk
Rusky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax