Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
HRICOVÁ PRADOVÁ Lucia JUDr. Lukavica Advokát
ŠKRIAB Michal JUDr. KOŠICE Advokát
ZLOCHA Jozef JUDr. Banská Bystrica Advokát
PALKOVIČOVÁ Viera Mgr. ZLATÉ HORY Advokát
VARGA Juraj Mgr. Piešťany Advokát
PÁLKA Igor JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
DURDÍK Rudolf JUDr. BRATISLAVA Advokát
KOREŇOVÁ Marica JUDr. Banská Bystrica Advokát
ŠTOFFOVÁ Miroslava JUDr. Banská Bystrica Advokát
NANIŠTOVÁ Paulína Mgr. Prešov Advokát