Zobrazenie advokáta

SLUGEŇOVÁ Lenka Mgr.
Advokát
Rožňavská 2
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 01
0911169906
lenka.slugenova@gmail.com
Anglicky
ico://sk/42258685_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax