Zobrazenie advokáta

DOMČEKOVÁ Mária JUDr.
Advokát
Štefánikova 5
BRATISLAVA 1
811 05
02529444973
0252444972
Anglicky, Rusky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax