Zobrazenie advokáta

HUBENÁK Ladislav JUDr.
Advokát
Osadná 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 03
0903740980
lhubenak@gmail.com
Anglicky, Nemecky
ico://sk/53003578_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
pracovné právo
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
medzinárodné právo súkromné
občianske právo
Zobrazených 1 - 10 z 11 záznamov