Zobrazenie advokáta

BUJDOŠ Marek JUDr.
Advokát
Hlinky 262/6
Stropkov
091 01
0547423558
0547423558
0907/975860
bujdosmarek@gmail.com
ico://sk/37874675_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax