Zobrazenie advokáta

BEŇOVÁ VARGOVSKÁ Drahomíra Mgr., LL.B.
Advokát
Námestie sv. Egídia 40/93
Poprad
058 01
0917125452
drahomira.vargovska@gmail.com
Anglicky, Česky
ico://sk/52346323_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax