Zobrazenie advokáta

ČIČKÁNOVÁ Daniela JUDr., PhD., LLM
Advokát
Prečín 536
Prečín
018 15
daniela.cickanova@gmail.com
Anglicky, Česky
ico://sk/50183168_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
ľudské práva a slobody
Verejne prospešné spoločnosti
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
správne právo