Disciplinárne orgány SAK

Predseda:
 • JUDr. Peter Štrpka
Členovia:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
 • JUDr. Jarmila Zahradníková
 • Mgr. Róbert Hmira
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
 • JUDr. Romana Bdžochová
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
 • JUDr. Branislav Jablonka
 • JUDr. Ingrid Zlochová
 • doc.JUDr.Zuzana Mlkvá Illýová,PhD.
 • JUDr. Anna Niku
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
 • JUDr. Adrián Kucek
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba ml.
 • Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
 • JUDr. Milan Cíbik
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof.JUDr.Tomáš Gábriš,PhD., LL.M
 • JUDr. Blanka Gondová
 • JUDr. Alexander Bröstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
 • JUDr. Magda Jaňovková
 • JUDr. Ing. Bernard Pekár
 • JUDr. Martin Friedrich

Predsedníčka:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
Členky:
 • JUDr. Jarmila Zharadníková
 • Mgr. Róbert Hmira
Predseda:
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
Členovia:
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
Predsedníčka:
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
Členovia:
 • JUDr. Romana Bdžochvá
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Predseda:
 • JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Členovia:
 • JUDr. Ingrid Zlochová, doc.
 • JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová
Predsedníčka:
 • JUDr. Anna Niku
Členovia:
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling

Predseda:

 • JUDr. Adrián Kucek
Členovia:
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba

Predseda:

 • Mgr. Peter Serina
Členovia:
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
Predseda:
 • JUDr. Milan Cíbik
Členovia:
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.
Predsedníčka:
 • JUDr. Blanka Gondová
Členovia:
 • JUDr. Alexander Brőstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M

Predsedníčka:

 • JUDr. Magda Jaňovková
Členovia:
 • doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD.
 • JUDr. Martin Friedrich
Predsedníčka:


MESIARIK HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.            KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                   

NÉMETH Miroslav JUDr.              CHRENKOVÁ Mária JUDr.       MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.      

                 

                      

     MULARČÍK Ondrej JUDr.            ZÁVODSKÁ Jana JUDr.            ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                     

      STANĚK Anton JUDr.                    ZELENAY Peter JUDr.                    STRAKA Rastislav JUDr.