Disciplinárne orgány SAK

Predseda:
 • JUDr. Peter Štrpka
Členovia:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
 • JUDr. Jarmila Zahradníková
 • Mgr. Róbert Hmira
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
 • JUDr. Romana Bdžochová
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
 • JUDr. Branislav Jablonka
 • JUDr. Ingrid Zlochová
 • doc.JUDr.Zuzana Mlkvá Illýová,PhD.
 • JUDr. Anna Niku
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
 • JUDr. Adrián Kucek
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba ml.
 • Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
 • JUDr. Milan Cíbik
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof.JUDr.Tomáš Gábriš,PhD., LL.M
 • JUDr. Blanka Gondová
 • JUDr. Alexander Bröstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
 • JUDr. Magda Jaňovková
 • JUDr. Ing. Bernard Pekár
 • JUDr. Martin Friedrich

Predsedníčka:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
Členky:
 • JUDr. Jarmila Zharadníková
 • Mgr. Róbert Hmira
Predseda:
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
Členovia:
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
Predsedníčka:
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
Členovia:
 • JUDr. Romana Bdžochvá
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Predseda:
 • JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Členovia:
 • JUDr. Ingrid Zlochová, doc.
 • JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová
Predsedníčka:
 • JUDr. Anna Niku
Členovia:
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
Predsedníčka:
 • JUDr. Adrián Kucek
Členovia:
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba
Predsedníčka:
 • Mgr. Peter Serina
Členovia:
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
Predseda:
 • JUDr. Milan Cíbik
Členovia:
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.
Predsedníčka:
 • JUDr. Blanka Gondová
Členovia:
 • JUDr. Alexander Brőstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
Predseda:
 • JUDr. Magda Jaňovková
Členovia:
 • doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD.
 • JUDr. Martin Friedrich
Predsedníčka:


HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.              KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                  

NÉMETH Miroslav JUDr.                    ŠIŠKA Karol JUDr.                   JANČO Ladislav JUDr., PhD., MPH

                 

                      

  MULARČÍK Ondrej JUDr.               MOTYKA Ambróz JUDr.             ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                                 

CHRENKOVÁ Mária JUDr.            MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.          ZÁVODSKÁ Jana JUDr.