Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
FEKETOVÁ Adriana Mgr. Blatné Advokát
TAŠKÁROVÁ Marianna JUDr. Nitra Advokát
ČONTOFALSKÝ Matej Mgr. KOŠICE Advokát
HARAKÁLYOVÁ Zuzana JUDr. KOŠICE Advokát
HUORKA Tomáš Mgr. BRATISLAVA 3 Advokát
MATYSOVÁ Andrea JUDr. Banská Bystrica Advokát
KRESÁNEKOVÁ Helena JUDr. BRATISLAVA Advokát
BREZOVANOVÁ Jana JUDr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
DANCÁKOVÁ Miroslava Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
GAŠPAROVÁ Lucia Mgr. BRATISLAVA Advokát