Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
MÉSZÁROSOVÁ Eva JUDr. BRATISLAVA Advokát
ORŠOĽOVÁ Adriena JUDr. KOŠICE Advokát
HÝBAL Hugo Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát
BORKOVIČOVÁ Veronika JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
KIDONOVÁ Monika Mgr. Turany Advokát
PRESPERÍNOVÁ Petra JUDr. Ing. Banská Bystrica Advokát
BALÁŽ Tomáš Mgr. Žilina Advokát
DURDÍK Rudolf JUDr. BRATISLAVA Advokát
ZACHAROVÁ Beata JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
GONTKOVIČ Vladimír JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát