Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
IGAZOVÁ Jana JUDr. BRATISLAVA Advokát
BENEDEKOVÁ Monika JUDr. Bratislava Advokát
BOROVIČKOVÁ Janka Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
KOŠIČIAROVÁ Soňa JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
OPET Jozef Trenčín Advokát
CHYLO Juraj JUDr., PhD. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
KALATA Peter JUDr. Vlkovce Advokát
KAČMÁROVÁ Emília JUDr. Prievidza Advokát
GALLO Ján Mgr. Martin Advokát
KUGLEROVÁ Beatrix JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát