Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
KIČ Richard JUDr. Banská Bystrica Advokát
HARGAŠ Roman JUDr. Trenčín Advokát
GAŽOVÁ Lucia Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
MRÁZ Michal JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
PONIŠTOVÁ Viera Mgr. Martin Advokát
HOLCINGER Boris Mgr. BRATISLAVA Advokát
SCHRONK Robert JUDr. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
ŽANONYOVÁ Martina Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát
KLIMA Peter Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
BENČOVÁ Jana JUDr. Bratislava 2 Advokát