Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
MILKOVÁ Alžbeta JUDr. BRATISLAVA Advokát
HALAČOVÁ Andrea Mgr. Trnava Advokát
JANÁČOVÁ MOLNÁROVÁ Lenka JUDr. Bratislava 4 Advokát
GREEMANOVÁ Tamara JUDr. Tomášov Advokát
KIČ Richard JUDr. Banská Bystrica Advokát
DŽAČOVSKÝ Martin Mgr. Ing. Senica Advokát
BAUMANN Viktor Mgr. Bratislava 1 Advokát
PAĽOVÁ Zuzana JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
SZÖKEOVÁ Petra JUDr. Mgr. Banská Bystrica Advokát
HALUŠKOVÁ Anna doc. JUDr., CSc. BRATISLAVA 1 Advokát