Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
6787 ADAMEČKOVÁ Mária JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
6127 LIPOVSKÝ Martin JUDr. BRATISLAVA Advokát
6895 KUKULOVÁ Lucia JUDr. Banská Bystrica Advokát
2409 ŠČUROVÁ Anna JUDr. Čadca Advokát
1181 BUZÁSIOVÁ Silvia JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
7162 ŠUPENOVÁ Lucia JUDr. Rimavská Sobota Advokát
260 PÁLKA Igor JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
6939 TOMAN Michal JUDr. Bratislava Advokát
6164 RANIČ Radim Mgr., LL.M. Bratislava 2 Advokát
4433 HÝBAL Hugo Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát