Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
BÍROVÁ Martina JUDr. Ing. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
STODOLA Peter JUDr. Nitra Advokát
DITTRICHOVÁ Lucia Mgr. Ružomberok Advokát
DZIVÁK Marcel JUDr. BRATISLAVA Advokát
KADRLIAKOVÁ Karin Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
KRESÁK Peter doc. JUDr., CSc. Bratislava 5 Advokát
NOVOTNÝ Michal Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
KOŠŤÁLIKOVÁ Martina JUDr. Most pri Bratislave Advokát
HERBRIK Gabriel Mgr. Ing. BRATISLAVA Advokát
ŠTOFFOVÁ Miroslava JUDr. Banská Bystrica Advokát