Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
7590 BALÁŽOVÁ Eva JUDr. Banská Bystrica Advokát
1896 DLUGOŠOVÁ Zuzana Mgr. Bratislava 1 Advokát
5300 DETVAIOVÁ Eva JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
500002 TKÁČIKOVÁ Andrea JUDr., MAES, LL.M. Spišská Nová Ves Medzinárodný advokát
2369 CIRÁK Ján Prof. JUDr., CSc. Bratislava 1 Advokát
1372 GONTKOVIČ Vladimír JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
1039 KRIŠKA Miroslav JUDr. Brezno Advokát
4865 ČERNÝ Ján Mgr. Bratislava 1 Advokát
5538 ŠTRKOLEC Miroslav JUDr., PhD. Košice Advokát
6145 KSEŇÁKOVÁ Alena JUDr. BRATISLAVA Advokát