Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
5971 MAKAROVÁ Miroslava Mgr. Marianka Advokát
6210 BENDA Vladimír Mgr. Senica Advokát
7414 ZAHORÁKOVÁ Michaela JUDr. Ružomberok Advokát
2008 WITTLINGEROVÁ Alexandra Mgr. BRATISLAVA 4 Advokát
5825 ŠPALDA Peter JUDr. BRATISLAVA Advokát
5979 DRÁBEKOVÁ Sylvia JUDr. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
7138 KRÁĽOVIČOVÁ Daša Mgr. Košice Advokát
6645 KOYŠOVÁ Alena JUDr. Ilava Advokát
5457 SLAŠŤAN Miroslav prof. JUDr. PhDr., PhD. BRATISLAVA 1 Advokát
4379 ŠPAŇÁROVÁ Zuzana Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát