Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
VATRTOVÁ Barbora JUDr. Piešťany Advokát
KRIŠTOFÓRYOVÁ Veronika Mgr. Levoča Advokát
NOVODOMCOVÁ Monika JUDr. Banská Štiavnica Advokát
PONIŠTOVÁ Viera Mgr. Martin Advokát
DOLINAJ Martin JUDr. Nová Baňa Advokát
RYBÁK Roman JUDr. Ing. Liptovský Mikuláš Advokát
DADOVÁ Mária Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát
ŠKÁRA Jaromír Mgr. Ing. Piešťany Usadený euroadvokát
MATTOŠ Pavol Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
LACZO Pavol JUDr. Hlohovec Advokát