Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Výber advokáta je dôležitý krok, pri ktorom zohráva významnú úlohu dôvera. Preto je dobré vybrať si advokáta na základe referencií, odporúčaní, odborného zamerania, jazykových znalostí či regionálnej pôsobnosti.

Zoznam advokátov kde môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií vrátane odborného zamerania nájdete na úvodnej stránke tohto webu.

Vyhľadať advokáta