Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Advokáta je ideálne navštíviť už v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa, či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy a mnohé iné situácie, ktoré môžu mať pre Vás významné právne dôsledky. Môžete tak predísť sporným situáciám a súdnym sporom. Neváhajte kontaktovať advokáta čím skôr vždy, ak ste konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, alebo si nie ste istí, ako máte ďalej postupovať. Prevencia je vždy lacnejšia!

Určite je však dobré požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby ak už nejaký právny problém hrozí, alebo ak už ste s niekým v spore. V zásade platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.