Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
MILČÍK Peter Mgr.
MILICHOVSKÝ Martin Mgr. Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.
MILOŠOVIČOVÁ Michaela JUDr. PricewaterhouseCoopers Legal, s. r. o.
MILOVANČEVIČ Daniel Mgr. V4 JURISTIC group, s.r.o.
MILÝ Matej Mgr. Vašiv & Partners s.r.o.
MINÁRIKOVÁ Erika Mgr. SRNÁKOVÁ Zuzana JUDr.
MINÁRIKOVÁ Magdaléna JUDr. HROUDA Marek JUDr.
MIŇOVÁ Martina Mgr. ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
MISÁLOVÁ Petra Mgr. Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.
MIŠÍK Tomáš Mgr. Tomášek & partners, s. r. o.