Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
GAJDOŠÍKOVÁ Ivana Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
GAJDOŠÍKOVÁ Tatiana Mgr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
GAJDOŠ Marek JUDr. JUDr. E. Mišíková & JUDr. Ing. R. Cádra, s.r.o.
Gajdošová Petra Mgr. BALOGOVÁ Emília JUDr.
GAJDOŠ Stanislav JUDr. ČELKOVÁ Martina JUDr.
Gajniak Ondrej JUDr. JUDr. Ján Florián Gajniak advokát, s. r. o.
GALADÍK Pavol Mgr. JURČOVÁ Ľudmila JUDr.
GAĽA Filip JUDr. SLEBODNIK Milan JUDr.
GALAJDOVÁ Lívia Mgr. JUHÁS Michal JUDr. Ing.
GALAS Stanislav Mgr. AGM partners s. r. o.