Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JAKUBÍK Tomáš Mgr. JAKUBÍKOVÁ Mária JUDr.
JAKUBOVÁ Lucia JUDr. REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o.
JAKUBOVÁ Miriam Mgr. AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
JAKUBOVICH Katarína JUDr. SOBOŇOVÁ Soňa JUDr.
JAMBOROVÁ Miroslava Mgr. IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
JAMRIŠKOVÁ Klaudia Mgr. HABRMAN Marcel JUDr.
JAMRIŠKOVÁ Patrícia Mgr. et. Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
JAŇÁK Ján Mgr. Cottyn Cúth s. r. o.
JANČÁT Lukáš JUDr. Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s.r.o.
JANČEKOVÁ Kristína JUDr. CHOVANEC Marián JUDr.