Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
CAPCAROVÁ Vladimíra Mgr. Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Časarová Hana Mgr. Advokátska kancelária JUDr. HAJDUČÍK, s. r. o.
ČECH Ján JUDr. Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
ČECHOVIČ Matúš Mgr. Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
ČEJTEI Pavol Mgr. RUČKAYOVÁ Adriana JUDr.
ČENTÉŠ Tomáš Mgr., PhD. Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o.
ČENTÍKOVÁ Tímea JUDr. TREŠČÁK Michal JUDr., ml.
ČEPČEKOVÁ Nina JUDr. ČEPČEKOVÁ Jana JUDr.
ČEREVKA Alexander Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
ČERMÁK Tomáš Mgr. Consilior Iuris s.r.o.