Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JURAŠEKOVÁ Barbara Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
Jurášová Mariana Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
JURČEKOVÁ Nikola JUDr. IURIS SL s. r. o.
JURČEK Richard Ing. Mgr. JUDr. T. Zaleta, advokát, s.r.o.
JURČO Jakub Mgr. Hillbridges, s. r. o.
JURČO Michal Mgr. Wilsons s. r. o.
JURČOVÁ Sandra Mgr., LL.M. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
JURČOVIČOVÁ Dana Mgr. Pavol Cvik - advokát, s.r.o.
JUREŇA Michal Mgr. VANEK Ľubomír JUDr.
JURIGA Martin JUDr. JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.