Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
MRÁZOVÁ Klaudia Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
Mrázovský Ján Mgr. Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.
MRVA Andrej Mgr. JUDr. Lenka Maďarová, s.r.o.
MUCHÝ Lukáš Mgr. HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.
MÚČKA Marek Mgr. Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
MUDRÁKOVÁ Bernadeta JUDr. MUDRÁK Michal JUDr.
MUNKA Lukáš Mgr. MCGA legal, s.r.o.
MURÁRIKOVÁ Daniela JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Ivana Remšíková, s.r.o.
MUTALOVÁ Zuzana JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
NAGYOVÁ Boglárka Mgr. Deloitte Legal s. r. o.