Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
PETÁKOVÁ Gabriela Mgr. STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
PETRÁŠOVÁ Andrea Mgr. Dagital Legal, s.r.o.
PETRÁŠOVÁ Zuzana Mgr.Ing. TAX LAW, s.r.o.
PETREK Filip Mgr., PhD. FROLKOVIČ Legal s.r.o.
PETRÍK Lukáš Mgr. HLÁČIK Tomáš JUDr.
PETROVÁ Zuzana Mgr. Ing. Zvara advokáti s. r. o.
PETRUĽÁK Martin Mgr. Ing. LEX, advokátska kancelária s. r. o.
PETRUS Peter Mgr. LEGÉNYOVÁ Andrea Mgr.
PIATKOVÁ Michaela Mgr. ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
PIKALY Herman Mgr. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.