Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
PRNOVÁ Jana Mgr., PhD. Šoltýs & Korniet, s. r. o.
PROCKL Marek Mgr. IVAN Ľubomír JUDr.
PROSTINÁK Lukáš Mgr. SÚKENÍK Ján JUDr.
PRUDOVIČ Marek JUDr. PhDr. Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s.r.o.
PUKAN Peter Mgr., LL.M. Hillbridges, s. r. o.
PUKOVÁ Andrea Mgr. MUDRÁK Michal JUDr.
PUPÍK Patrik Mgr. DOBIŠ Marián JUDr.
RÁČKOVÁ Linda Mgr. KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.
RADAČOVSKÝ Miroslav Mgr. RADAČOVSKÝ Marek JUDr.
RADOSA Miroslava Mgr. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.