Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
PROCKL Marek Mgr. IVAN Ľubomír JUDr.
PROKEINOVÁ Miroslava Mgr. TEKELIOVÁ Martina JUDr.
PROSTINÁK Lukáš Mgr. SÚKENÍK Ján JUDr.
PRUDOVIČ Marek JUDr. Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s.r.o.
PTAČINOVÁ Veronika Mgr. BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
PUKAN Peter Mgr., LL.M. Hillbridges, s. r. o.
PUPÍK Patrik Mgr. DOBIŠ Marián JUDr.
RÁČKOVÁ Linda Mgr. KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.
RADAČOVSKÝ Miroslav Mgr. RADAČOVSKÝ Marek JUDr.
RAĎAŠOVÁ Milada Mgr. ŠPAK Martin JUDr.