Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ŠEVČOVIČ Adam Mgr. ŠEVČOVIČOVÁ Agáta JUDr.
SEVKOVÁ Lenka Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik, s. r. o.
SIBYLOVÁ Martina Mgr.
ŠIDLOVÁ Zuzana Mgr., LL.M BBH advokátska kancelária, s.r.o.
SIDÓ Peter JUDr. DUDÁŠ & partners, s.r.o.
ŠIKULÍNEC Peter Mgr. AKFU LEGAL s. r. o.
ŠIMA Ladislav Mgr. SKLENÁR Miroslav JUDr.
ŠIMALČÍK Matej Mgr., MA WISE3 s. r. o.
ŠIMALJÁKOVÁ Anna Mgr. MOZOLÍKOVÁ Anna JUDr.
Šima Ľubomír JUDr. ŠIMOVÁ Erika JUDr.