Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
STRAČÁROVÁ Sylvia Mgr. Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
STRACHAN Marek Mgr SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
STRAKA Pavel Mgr. CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.
STRAKOVÁ Michaela Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Németh, s.r.o.
ŠTRBÁŇ Michal Mgr. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
STRÉMY Jana JUDr., PhD. Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
STRIEŠKOVÁ Lucia Mgr. DOBIAŠOVÁ | law firm s.r.o.
STRÍŽ Martin Mgr. Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
STRÍŽOVÁ Katarína JUDr. EL Partners, s.r.o.
ŠTROKENDLOVÁ Silvia Mgr. Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.