Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ZOLÁKOVÁ Zuzana Mgr. ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
ZÓRÁDOVÁ Michaela JUDr. POHOVEJOVÁ Soňa JUDr.
ZORIČÁKOVÁ Alexandra Mgr. ZORIČÁK Ján JUDr.
Žovic Martin Mgr. Ing. ŽOVIC Milan Mgr.
ZUBEKOVÁ Dominika Mgr. Advokátska kancelária Maruniak & Partners s. r. o.
ŽÚBOR Matej Mgr. ŠTEFANKA Dávid Mgr.
ŽUFFA Martin JUDr. KLÁTIK Jaroslav prof. JUDr.
ŽUFFOVÁ Juliána Mgr. Ing. KUBOŠ Ľubomír JUDr.
ZUMMEROVÁ Zuzana JUDr. BABIAKOVÁ Kristína Mgr.
ZVOLÁNEK Oliver Mgr. ZVOLÁNEK Gerhard JUDr.