Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ČENTÍKOVÁ Tímea JUDr. TREŠČÁK Michal JUDr., ml.
ČEPČEKOVÁ Nina JUDr. ČEPČEKOVÁ Jana JUDr.
ČEREVKA Alexander Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
ČERMÁK Tomáš Mgr. Consilior Iuris s.r.o.
ČERNAJ Milan Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
ČERNÁK Maroš Mgr. et Mgr. Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
ČERNÁK Samuel Mgr. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.
ČERNÁ Lucia JUDr. JANČI Dušan JUDr.
ČERŇANSKÝ Michal JUDr., PhD. PETKOV & Co s. r. o.
ČERŇAVOVÁ LOKAJOVÁ Anna JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s.r.o.