Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
ČERMÁK Tomáš Mgr. Consilior Iuris s.r.o.
ČERNAJ Milan Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
ČERNÁK Maroš Mgr. et Mgr. Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
ČERNÁK Samuel Mgr. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.
ČERNÁ Lucia JUDr. JANČI Dušan JUDr.
ČERŇANSKÝ Michal JUDr., PhD. PETKOV & Co s. r. o.
ČERŇAVOVÁ LOKAJOVÁ Anna JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Erik Končok, s.r.o.
ČERNEK Michal Mgr. SOPKO LEGAL s.r.o.
ČERNÍK Samuel Eduard Mgr. LS Legal, s.r.o.
ČERNUŠKOVÁ Zuzana JUDr. JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.