Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
VÍTEK Milan Mgr. MOLTAŠ Miroslav JUDr., LL.M.
VITEKOVÁ Jana Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik, s. r. o.
VLČKOVÁ Cyntia JUDr. CSONGA Ernest JUDr.
VLČKOVÁ Veronika Mgr. HMG LEGAL, s.r.o.
VOJTÁŠOVÁ Katarína Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
VOJTASOVÁ Lenka JUDr., LL.M. JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s. r. o.
VOJTEKOVÁ Martina JUDr. TREŠČÁK Michal JUDr., ml.
VOJTKO Jakub Mgr. JNC Legal s. r. o.
VOZÁRIK Marko Mgr. Advokátska kancelária Juristi s.r.o.
VOZÁROVÁ Kristína Mgr. DEDÁK & Partners, s. r. o.