Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
CHLAPÍKOVÁ Loreta JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Ing. Martin Chlapík s.r.o.
CHLAPOVIČ Martin Mgr. JÁNSKÝ & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
CHMELÁR Ladislav JUDr. CHMELÁR Ladislav JUDr.
CHMELIAROVÁ Renáta Mgr. TOMANÍČEK & PARTNERS s.r.o.
CHMELOVÁ Bianka JUDr. advokátska kancelária čipák & partners s. r. o.
CHMEĽOVÁ Lucia Mgr. Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.
CHOUTKA Martin JUDr. CHOUTKA Jiří JUDr.
CHOVANCOVÁ Michaela JUDr. BIROČÁK Richard JUDr.
CHOVANCOVÁ Soňa JUDr. CHOVANEC Marián JUDr.
CHOVANOVÁ Erika Mgr. SOCHOR Ondrej JUDr.