Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
FÜSSY Ádám Mgr. Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
FÜZER Juraj JUDr. FÜZER Juraj JUDr.
GAÁLOVÁ Milena Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
GADUŠ Vladimír Mgr. Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Gajdičiar Vladimír Mgr. Ing. JUDr. Ján Florián Gajniak advokát, s. r. o.
GAJDOŠÍKOVÁ Ivana Mgr. URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
GAJDOŠÍKOVÁ Tatiana Mgr. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.
GAJDOŠ Marek JUDr. JUDr. E. Mišíková & JUDr. Ing. R. Cádra, s.r.o.
Gajdošová Petra Mgr. BALOGOVÁ Emília JUDr.
GAJDOŠ Stanislav JUDr. KAŠČÁK Miloš JUDr.