Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HANULOVÁ Karolína Mgr. JÁNSKÝ & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
HARBUĽÁKOVÁ Veronika JUDr. KUČMÁŠ Slavomír JUDr.
HARINGOVÁ Katarína Mgr. PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
HARKOT Dália Mgr. ČORBA & PARTNERS, s.r.o.
HARMANNOVÁ Nikoleta Mgr. MF Legal s. r. o.
HARVIŠ Dávid Mgr. HARVIŠ Michal JUDr.
HASALOVÁ Alexandra JUDr. Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.
HASARA David JUDr. LawService, s.r.o.
HASZNOS Miroslav JUDr. Ing. URBÁNKOVÁ Marta JUDr.
HATALOVÁ Lea Mgr. BOHOVOVÁ Lucia Mgr.