Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HORVÁTH Jakub Mgr. ACRES spol. s r. o.
Horváth Juraj Mgr. SOPKO Peter JUDr.
HORVÁTH Ondrej Mgr. HORVÁTH Norbert JUDr.
HORVÁTHOVÁ Dagmar Mgr. Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
HORVÁTHOVÁ Gabriela Mgr. JAVOR - TOKÁR advokátska kancelária, s.r.o.
HORVÁTHOVÁ Magdaléna Mgr. Dattorney, s. r. o.
Horváthová Natália JUDr. Ing. BALÁŽIOVÁ Jaroslava JUDr. PhDr.
Horváth Peter JUDr. HORVÁTH Vojtech JUDr.
HORVÁTH Tomáš Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Daniel Urban, s.r.o.
HOVANCOVÁ Ivana Mgr. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka