Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HUDÁKOVÁ Natália JUDr. doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.
HUDÁKOVÁ Simona Mgr. Advokátska kancelária FABIAN, s. r. o.
HUDEC Kristína JUDr. Consilior Iuris s.r.o.
Hudek Juraj Mgr. HUDEK Ľudovít doc. JUDr., CSc.
HUJO Jozef Mgr. JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.
HULVEJOVÁ Katarína Mgr. AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s. r. o.
HUPKOVÁ Monika JUDr. SIMANOVÁ Daniela JUDr.
HURŇÁK Michal Mgr. AK NOVIKMEC s.r.o.
HUSÁK Matúš Mgr. SCHMIDL Peter JUDr.
HUSÁROVÁ Michaela JUDr. BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.