Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
Hrebenár Ľubomír Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.
HREHA Peter Mgr. alianciaadvokátov ak, s.r.o.
HREŠČÁK Gabriel JUDr. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
HRIBOVÁ Adela JUDr.Ing. ŠPIRKO Juraj JUDr.
HRIC Dominik JUDr. GOCNÍK Milan JUDr.
HRIČINDOVÁ Lenka JUDr. ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
HRIČINOVÁ Martina Mgr. NÁDASKÝ Jozef Mgr.
HRICOVÁ Katarína Mgr. OPET Andrej JUDr.
HRIŇÁKOVÁ Katarína Mgr. STRAKA Štefan JUDr.
HRIŇOVÁ Lenka Mgr. JUDr. Juraj Rybár, advokát s.r.o.