Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JAKUBOVÁ Miriam Mgr. AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
JAKUBOVICH Katarína JUDr. SOBOŇOVÁ Soňa JUDr.
JAKUŠOVÁ Michaela Mgr. KMEŤOVÁ Janka JUDr.
JAMBOROVÁ Miroslava Mgr. IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
JAMBOROVÁ Nina Mgr. Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JAMEČNÁ Martina Mgr. SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.
JAMRIŠKOVÁ Klaudia Mgr. HABRMAN Marcel JUDr.
JAMRIŠKOVÁ Patrícia Mgr. et. Mgr. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
JAŇÁK Ján Mgr. Cottyn Cúth s. r. o.
JANČÁT Lukáš JUDr. Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s.r.o.