Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
IVANKO Alex Mgr., LL.M ALFA LEGAL, s. r. o.
IVANOVÁ Barbora Mgr. BABIŠ Juraj JUDr.
IVANOVÁ Monika Mgr. GARANT PARTNER legal s. r. o.
IVANOVÁ Radoslava Mgr. PEKAR Ján JUDr.
IZÁK Jakub JUDr. AK VAVRINČÍK s.r.o.
JACKOVÁ Soňa Mgr. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.
JACKOVIČ Rastislav Mgr. LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o.
JACKULIAK Marek Mgr. AG LEGAL s.r.o.
JAKABOVIČ Tomáš Mgr. OLEXOVA VASILISIN s.r.o.
JAKUBÍK Erik Mgr. JAKUBÍKOVÁ Mária JUDr.