Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
HUDÁKOVÁ Zuzana Mgr. POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
HUDEC Kristína JUDr. Consilior Iuris s.r.o.
Hudek Juraj Mgr. HUDEK Ľudovít doc. JUDr., CSc.
HUJO Jozef Mgr. JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.
HULVEJOVÁ Katarína Mgr. AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s. r. o.
HUPKOVÁ Monika JUDr. SIMANOVÁ Daniela JUDr.
HURČÍKOVÁ Dominika Mgr. JUHÁS Michal JUDr. Ing.
HURINOVÁ Jana Mgr. Ing. GORDÍK Karol JUDr.
HURŇÁK Michal Mgr. AK NOVIKMEC s.r.o.
HURTIŠ Jozef Mgr. HURTIŠ Jozef JUDr.