Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
JUHÁSOVÁ Lucia Mgr. OROSOVÁ Ivana JUDr.
JUHÁSZOVÁ Bronislava JUDr. LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.
JURAN Andrej Mgr. Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.
JURAŠEKOVÁ Barbara Mgr. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
Jurášová Mariana Mgr. NOVÁKOVÁ Viera JUDr.
JURČEKOVÁ Nikola JUDr. LAPŠANSKÝ Michal Mgr.
JURČEK Richard Ing. Mgr. JUDr. T. Zaleta, advokát, s.r.o.
JURČO Jakub Mgr. Hillbridges, s. r. o.
JURČO Michal Mgr. Wilsons s. r. o.
JURČOVÁ Sandra Mgr., LL.M. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.