Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KOPKÁŠOVÁ Anna Mgr. Hronček & Partners, s. r. o.
KORČEK Filip JUDr., LL.M. Advokátska kancelária VARMUS s. r. o.
Korček Tomáš JUDr. TENCEROVÁ Miroslava JUDr.
KORCHOVÁ Michaela JUDr. Pančišinová & Partners s.r.o.
KORENČIAK Ján, LL.M. POLÁČKOVÁ Michaela JUDr., LL.M.
KOREŇOVÁ Alexandra Mgr. REPÁK Dušan JUDr.
KORFANTA Ladislav Mgr. KORFANTA Ladislav JUDr.
KORFANTA Peter Mgr. KORFANTA Ladislav JUDr.
KORMANOVÁ Radoslava Mgr. V4 JURISTIC group, s.r.o.
KOROMHÁZOVÁ Katarína Mgr. TREŠČÁK Michal JUDr., ml.