Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KRAJŇÁKOVÁ Karin JUDr. Podhorský & Partners, s. r. o.
KRAKOVSKÁ Dominika Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o.
KRÁLIČKOVÁ Katarína Mgr. VOLEKOVÁ Michaela JUDr.
KRÁLIKOVÁ Dana JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly, s. r. o.
KRÁLIKOVÁ Dominika Mgr. MARKOTÁN Michal Mgr.
KRÁLOVIČ Milan Mgr. SPÁL Róbert JUDr.
KRÁLUSOVÁ Jana Mgr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
KRAMPL Herman Mgr. AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o.
KRASKO Alfréd Mgr. Barger Prekop s.r.o.
KRÁSNY Juraj Mgr. HLEDÍKOVÁ Helena JUDr.