Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
KRÁLUSOVÁ Jana Mgr. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
KRAMPL Herman Mgr. AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o.
KRASKO Alfréd Mgr. Barger Prekop s.r.o.
KRÁSNY Juraj Mgr. HLEDÍKOVÁ Helena JUDr.
KRAVEC Daniel Mgr. JUDr. Michal Krutek, s.r.o.
KRCHOVÁ Petra JUDr. Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
KRČMÁRIKOVÁ Tatiana Mgr. JUHÁS Michal JUDr. Ing.
KRELLOVÁ Katarína JUDr. JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o.
KREMNICKÁ Miroslava Mgr. KUŠNÍR Anton Mgr. PaedDr.
KRESÁŇOVÁ Katarína Mgr. LALINSKY ADVOKAT s.r.o.