Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
LENHARTOVÁ Lucia Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Ľubica Lukáčová, s.r.o.
LEŇO Michal Mgr. HREHORČÁK Miloslav Mgr.
LEPIEŠOVÁ Miroslava Mgr. Advokátska kancelária Krnáč s. r. o.
LEPIŠ Michal Mgr. LL. M. JANČI & Partners s.r.o.
LEŠKOVÁ Karolína Mgr. JUDr. Patrik HOLINGA s.r.o.
LESŇÁKOVÁ Katarína Mgr. Majerník & Miháliková, s. r. o.
LETKOVÁ Lenka Mgr. DEMČÁK Igor JUDr.
LEVICZKI Matúš Mgr. ADAUS, s. r. o.
LEXA Vladimír Mgr. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.
LIČÁKOVÁ Natália Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.