Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
LESŇÁKOVÁ Katarína Mgr. Majerník & Miháliková, s. r. o.
LETKOVÁ Lenka Mgr. DEMČÁK Igor JUDr.
LEVEŠ Tomáš Mgr. HROUDA Marek JUDr.
LEVICZKI Matúš Mgr. ADAUS, s. r. o.
LEXA Vladimír Mgr. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.
LIČÁKOVÁ Natália Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.
LICHNEROVÁ Monika JUDr. Mgr. AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
LIDAY Jozef JUDr. Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Lieskovský Vladimír JUDr. HLAVÁČOVÁ Eva JUDr.
LIKEROVÁ Lenka Mgr. JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.