Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
LESŇÁKOVÁ Katarína Mgr. Majerník & Miháliková, s. r. o.
LETKOVÁ Lenka Mgr. ZELENAY Peter JUDr.
LEVICZKI Matúš Mgr. Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.
LEXA Vladimír Mgr. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.
LIČÁKOVÁ Natália Mgr. HREBENÁROVÁ Iveta JUDr.
LICHNEROVÁ Monika JUDr. Mgr. AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
Lieskovský Vladimír JUDr. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Eva Hlaváčová, spol. s r.o.
LIKEROVÁ Lenka Mgr. JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.
LÍNER Juraj JUDr. Mgr. Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
LINTNER Boris Mgr. Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.