Vyhľadanie koncipienta

Meno koncipienta Meno zamestnávateľa
MAČTO Michal Mgr. BALÁŽ Peter Mgr.
MADEROVÁ Júlia Mgr. KANTÍKOVÁ Janka JUDr. Ing.
MAGDA Jakub Mgr. KOTUS Vladimír JUDr.
MAGDOLEN Martin Mgr. STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
MAGNESOVÁ Jana Mgr. Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
MAGYAROVÁ Alexandra Mgr. HOSTAČNÁ Denisa JUDr.
MAHOLÁNYI Marián JUDr. LEGAL & CORP s. r. o.
MAJÁK Marián Mgr. Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.
MÁJEKOVÁ Veronika JUDr. Kolíková & Partners, s.r.o.
MAJERČÍK Marek JUDr. Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Barát, s.r.o.