Zobrazenie advokáta

SIMAN Martin Mgr.
Advokát
Wolkrova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
+421911218421
siman@simanhrubcin.sk
Anglicky, Poľsky
ico://sk/50454242
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
autorské právo
cenné papiere
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
lesné právo
mediálne právo
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
poisťovacie právo
Displayed 1 - 10 from 24 records
Názov zamerania
všeobecná prax
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
stavebné právo