Zobrazenie advokáta

SIMAN Martin Mgr.
Advokát
Wolkrova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
+421911218421
siman@simanhrubcin.sk
Anglicky, Poľsky
ico://sk/50454242
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pracovné právo
rozhodcovské konanie
stavebné právo, riadenie
trestné právo
Displayed 21 - 24 from 24 records
Názov zamerania
všeobecná prax
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
stavebné právo