Zobrazenie advokáta

SIMAN Martin Mgr.
Advokát
Wolkrova 2
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
+421911218421
siman@simanhrubcin.sk
Anglicky, Poľsky
ico://sk/50454242
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pôda, pozemky, zákon o pôde
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
obhajoba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
všeobecná prax
byty, bytové právo, nájom
občianske právo
obchodné právo
Displayed 11 - 20 from 24 records
Názov zamerania
všeobecná prax
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
pracovné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
stavebné právo